Kategorie
Poradniki

Kto przeprowadza wycena nieruchomości i na czym to polega?

Oficjalne określenie wartości nieruchomości bywa wymagane w rozmaitych sytuacjach codziennego życia – podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny, dla celów podatkowych lub spadkowych. Wycena może być przydatna również podczas podejmowania decyzji biznesowych, związanych z obrotem nieruchomościami. Kto zajmuje się sporządzaniem takich dokumentów i na czym to dokładnie polega?

Wycena nieruchomości, Sulechów – kto odpowiada za jej sporządzenie?

Wycena nieruchomości jest zadaniem rzeczoznawcy majątkowego. Aby nim zostać, należy zdać egzamin państwowy nadający uprawnienia zawodowe w tym zakresie. Następnie osoba taka zostaje wpisana do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych i dopiero wówczas, zgodnie z zapisem ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywa uprawnienia zawodowe. Może realizować je w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki lub jako pracownik etatowy przedsiębiorcy zajmującego się wyceną nieruchomości. Tytuł zawodowy podlega ochronie prawnej, co oznacza, że osoby nieposiadające stosownych kwalifikacji i wpisu do rejestru nie mają prawa przeprowadzać wycen.

Poza oficjalnymi wycenami nieruchomości rzeczoznawcy sporządzają również na zlecenie swoich klientów inne ekspertyzy, opinie i opracowania mogące dotyczyć zagadnień z zakresu inwestycji w rynek nierównościami, skutków finansowych uchwalanych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wpływu na wartość planowanych bądź posiadanych nieruchomości itp. Rzeczoznawcy majątkowi mogą występować również w charakterze biegłych sądowych.

Wycena nieruchomości, Sulechów – na czym polega zadanie rzeczoznawcy majątkowego?

Decydując się na wycenę nieruchomości w Sulechowie, zawiera się umowę z wybranym przez siebie rzeczoznawcą majątkowym. W tym celu należy ustalić dokładnie, co ma być przedmiotem wyceny oraz podpisać stosowną umowę. Rzeczoznawca przeprowadzi inwentaryzację nieruchomości, wykona dokumentację zdjęciową obiektu oraz poprosi o dostarczenie dokumentów niezbędnych do dokonania wyceny. Do najważniejszych z nich należą wypisy z ksiąg wieczystych, akty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, rzuty lokalu bądź wyrysy z map ewidencyjnych. Ostateczny efekt prac rzeczoznawcy ma formę pisemną – wycena taka nosi nazwę operatu szacunkowego.

Dokument taki zawierać powinien szczegółowy opis nieruchomości, jego dokumentację fotograficzną oraz dokładne wyliczenia wartości wraz z przyjętą metodą oraz podstawą faktyczną i prawną. Wycena musi uwzględniać również takie zagadnienia jak stan techniczny nieruchomości, jej przeznaczenie, mogące być wynikiem planu zagospodarowania przestrzennego, a także szczegółową analizę rynku nieruchomości na danym terenie.

Na końcową cenę ustaloną w operacie wpływ ma wiele czynników zmieniających się wraz z upływem czasu, sytuacją na rynku nieruchomości i ogólną sytuacją gospodarczą. Zasadniczo koszt zależy od takich elementów, jak powierzchnia nieruchomości, jej lokalizacja oraz przeznaczenie, standard, stan techniczny, ewentualne obciążenie służebnościami itp.