Kategorie
Poradniki

Medycyna chińska – co to jest?

Czym jest medycyna chińska? To tysiącletnia praktyka istniejąca na kontynencie azjatyckim, która w ostatnich dekadach dotarła na kontynent zachodni, będąc przez wielu akceptowana, a przez innych kwestionowana. Ci, którzy nie znajdują w niej naukowej zasadności, uważają ją za alternatywne sposoby leczenia. Medycyna orientalna opiera się na holistycznej koncepcji zdrowia i choroby.

Medycyna chińska – co to?

Co to jest medycyna chińska? Podobnie jak wiele innych starożytnych metod leczenia na świecie, opiera się na zapobieganiu chorobom, aby uniknąć ich pojawienia się bez konieczności leczenia, kierując się mottem „lepiej zapobiegać, niż leczyć”. W ten sposób uczy człowieka odpowiedzialności za własny stan i tego, że nie spoczywa on wyłącznie w rękach lekarza.

Holistyczny punkt widzenia medycyny chińskiej polega na tym, że człowiek żyje w harmonii z naturą (tym, co zewnętrzne) i że oba stają się jednością. Z tego powodu relacje między tymi dwoma częściami decydują o stanie zdrowia jednostki. Medycyna chińska jest w stanie rozpoznać brak równowagi, który występuje między środowiskiem a człowiekiem. Dalej wnika w przyczyny tych zmian i może być w stanie poprawić stan emocjonalny, czyli uzdrowić duszę.

Na zachodzie tradycyjna medycyna chińska skupia się na akupunkturze, jednak jej zastosowanie opiera się również na innych specjalnościach, takich jak masaż, dietetyka, chiropraktyka, psychoterapia, fitoterapia itp.

Harmonia ciała i duszy w medycynie chińskiej

Specjaliści od medycyny chińskiej mają trudne zadanie, czyli określenie pochodzenia braku równowagi. Konieczne jest zatem posiadanie szerokiej wiedzy na temat różnych środków terapeutycznych, aby móc je prawidłowo zastosować, a tym samym uzyskać dobre efekty.

Od czasów starożytnych medycyna chińska odnosi się do wszystkich narządów jako całości i nie bada się ich jako poszczególnych części. Ciało, umysł oraz emocje są połączone, biorąc pod uwagę, że wiele zaburzeń harmonii w psychice jest odpowiedzialnych za początek chorób.

Twierdzi się, że energetyczna nierównowaga spowodowana na poziomie emocjonalnym musi zostać wyleczona, aby zapobiec wystąpieniu uszkodzeń organów. Ten pogląd stanowi coś, co nie jest brane pod uwagę w medycynie zachodniej. W zastosowaniu wschodniego nurtu w praktyce pomoże Ci specjalistka ze strony https://ewadawidziak.pl/.

Jakie są zasady medycyny chińskiej?

Jedną z podstaw tradycyjnej medycyny chińskiej jest Qi, czyli energia, która rozchodzi się w całym człowieku i jego otoczeniu.

Kiedy ta energia przepływa harmonijnie, bez zakłóceń oraz nierównowagi, utrzymuje się to, co nazywamy dobrym zdrowiem. I odwrotnie, jeśli jest zniekształcona lub niezrównoważona, powstaje choroba. W tym sensie tradycyjna medycyna chińska skupia się na samoleczeniu człowieka, wzmacniając jego system obronny.

Kolejną z zasad składających się na tradycyjną medycynę chińską jest Yin i Yang. Są to dwie przeciwstawne, a równocześnie uzupełniające się strony, które muszą być utrzymane w równowadze dla dobrego zdrowia. Yin reprezentuje narządy ciała, a Yang ich fizjologię lub funkcje. Gdy narząd nie działa prawidłowo, nawet jeśli jego struktura pozostaje zdrowa, będzie istniała nierównowaga między dwiema stronami. Yin i Yang są w ciągłej dynamice i stanowią źródło życiowej witalności, która podtrzymuje ciało, czyli energii.

Z tego powodu zasada Yin i Yang stanowi podstawę wielu aspektów tradycyjnego systemu medycyny chińskiej, ponieważ tłumaczy budowę ciała, funkcje organizmu, sposób pojawiania się chorób, ich ewolucję, stając się przewodnikiem dla diagnozy oraz leczenia.

Jednak w tradycyjnej medycynie chińskiej, oprócz Qi, Yin i Yang, bierze się pod uwagę również pięć elementów: drewno, ogień, metal, ziemię oraz wodę. Reprezentują szczególny rodzaj energii i są charakteryzowane w zależności od pochodzenia. Zasada, która dotyczy tych pięciu elementów, opiera się na tym, że między nimi zachodzą nieustanne zmiany. Wyjaśnia także prawidłowe i patologiczne funkcjonowanie narządów oraz ich relacje ze środowiskiem. Co więcej, służy jako przewodnik w diagnostyce, a także leczeniu.

Działania podejmowane w ramach medycyny chińskiej

W tradycyjnej medycynie chińskiej rozpoznanie patologii obejmuje badanie wzroku, osłuchiwanie, palpację i wywiad. Natomiast w ramach zabiegów wykorzystuje się różne metody terapeutyczne: m.in. akupunkturę, chińskie ziołolecznictwo, Qigong, masaż czy dietę (makrobiotykę). Wszystkie znajdują zastosowanie w leczeniu różnych patologii, jako uzupełnienie w terapiach leczenia nowotworów oraz w trakcie operacji.