Kategorie
Poradniki

Metody sterylizacji niskotemperaturowej

Metody sterylizacji niskotemperaturowej są alternatywą dla sterylizacji parowej lub cieplnej. Metody te mogą być stosowane w każdym miejscu, gdzie potrzebne są sterylne produkty lub sprzęt, w tym w szpitalach, centrach chirurgicznych i klinikach, aptekach, bankach krwi i innych placówkach służby zdrowia. Poniższe metody sterylizacji niskotemperaturowej nie wymaga drogiego sprzętu ani specjalnego szkolenia ze strony personelu.

Sterylizacja gazowa nadtlenkiem wodoru

Aby użyć nadtlenku wodoru do sterylizacji, ciecz jest najpierw podgrzewana, aby stała się gazem. Następnie przechodzi przez autoklaw (urządzenie, które wykorzystuje ciśnienie pary do sterylizacji przedmiotów) lub przez komorę do obróbki w ultrawysokiej temperaturze (UHT) (urządzenie, które wykorzystuje ciepło i ciśnienie do sterylizacji płynów). Ciekła postać nadtlenku wodoru nie może być stosowana w tych metodach, ponieważ nie trwałaby wystarczająco długo w swojej fazie gazowej.

Nadtlenek wodoru był używany przez setki lat jako środek wybielający do tkanin i produktów do usuwania włosów, ale jego właściwości chemiczne sprawiają, że jest idealny do celów sterylizacji. W kontakcie z wilgocią nadtlenek wodoru uwalnia pęcherzyki tlenu, które mogą zabijać bakterie bez uszkadzania pobliskiego materiału organicznego. Wykazano nawet, że nadtlenek wodoru jest skuteczny wobec niektórych wirusów, takich jak wirus grypy A/PR8/34 i H1N1.

Sterylizacja gazowa tlenkiem etylenu

Tlenek etylenu jest gazem naturalnym, który może być stosowany do sterylizacji urządzeń medycznych, narzędzi chirurgicznych i innych urządzeń. Jest on stosowany w szpitalach, klinikach i innych placówkach służby zdrowia w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia bakteriami lub wirusami, które mogą być obecne na takich przedmiotach. Oprócz skuteczności wobec wielu mikroorganizmów tlenek etylenu ma tę dodatkową zaletę, że jest bardzo skuteczny w zabijaniu przetrwalników — odpornej formy życia bakterii, która może przetrwać ekspozycję na znacznie trudniejsze warunki niż większość innych typów organizmów.

Tlenek etylenu jest wysoce łatwopalny, dlatego jego stosowanie wymaga ostrożnego obchodzenia się z nim przez cały czas przez przeszkolonych specjalistów. Sam gaz nie ma koloru ani zapachu, ale może powodować podrażnienia w przypadku kontaktu ze skórą lub oczami; należy tego unikać, jeśli tylko jest to możliwe, ponieważ z czasem może to prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Sterylizacja niskotemperaturowa rodzaje — Napromieniowanie

Napromieniowanie jest metodą sterylizacji, która wykorzystuje promieniowanie jonizujące. Jest to proces, w którym materiały są wystawione na działanie promieniowania jonizującego w celu zniszczenia patogenów i mikroorganizmów, które powodują psucie się żywności. Napromieniowana żywność nie staje się radioaktywna, a elektrony i fotony wykorzystywane w napromieniowaniu nie powodują żadnych zmian chemicznych w żywności ani zmian koloru czy smaku. Napromieniowanie jest szeroko stosowane w celu utrzymania bezpieczeństwa na wielu etapach procesu produkcyjnego:

  • Do traktowania partii nasion przed sadzeniem
  • Do kontroli owadów na uprawach takich jak drzewa owocowe i rośliny bawełniane
  • Do zabijania mikroorganizmów na żywności podczas transportu i przechowywania

Kwas nadoctowy

Kwas nadoctowy to środek dezynfekujący, który jest używany do sterylizacji sprzętu medycznego i żywności. Może być również stosowany do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i sprzętu laboratoryjnego, jeśli masz odpowiedni sprzęt. Kwas nadoctowy działa poprzez atakowanie ścian komórkowych bakterii, powodując ich rozpad i śmierć. Metody sterylizacji niskotemperaturowej stanowią alternatywę dla ciepła i pary w celu uzyskania sterylności

Sterylizacja niskotemperaturowa jest skuteczną, opłacalną i bezpieczną metodą, która stanowi alternatywę dla sterylizacji termicznej i parowej. Jest szczególnie przydatna w sytuacjach, w których nie można zastosować ciepła lub pary ze względu na charakter przetwarzanego produktu. Metody sterylizacji niskotemperaturowej są również bardziej wydajne niż metody wysokotemperaturowe. Może to przełożyć się na znaczne zmniejszenie zużycia energii, co może zrównoważyć wszelkie zwiększone koszty związane ze wdrożeniem tej technologii.

Niskotemperaturowe metody sterylizacji oferują alternatywę dla ciepła i pary w celu uzyskania sterylności. W rezultacie wymagany sprzęt jest mniejszy, lżejszy i tańszy niż metody konwencjonalne. Pozwala to na bardziej elastyczne procesy produkcyjne przy niższych kosztach kapitałowych. Metody sterylizacji niskotemperaturowej zmniejszają również zużycie energii w porównaniu z konwencjonalnymi procesami sterylizacji parą pod wysokim ciśnieniem, ponieważ wymagają mniejszego nakładu energii z systemów grzewczych podczas przetwarzania.