Kategorie
Poradniki

Prawo nieruchomości – czym jest?

Prawo nieruchomości składa się z niezwykle skomplikowanych zagadnień, które mają szczególną wagę dla osób działających w zakresie nieruchomości. Wśród nich znajdują się zarówno firmy budowlane, jak i deweloperzy. Dlatego decydując się na działania inwestycyjne w tym obszarze, warto dowiedzieć się, czym jest prawo nieruchomości, a także, w jaki sposób uregulowano je w Polsce.

Prawo nieruchomości w Polsce – jak jest uregulowane?

Przepisy z zakresu związanego z obiektami budowlanymi i gruntami zawarte zostały w wielu aktach prawnych. Wśród najważniejszych źródeł, które składają się na dość szeroko pojęte prawo nieruchomości w Polsce, można między innymi znaleźć: Kodeks cywilny, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o własności lokali, ustawę o księgach wieczystych i hipotece, ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego czy ustawę Prawo spółdzielcze.

Prawo nieruchomości (Poznań) w Polsce tworzy zbiór dużej liczby przepisów. W związku z tym firmy zajmujące się obrotem obiektami budowlanymi lub pozostałymi inwestycjami z tego obszaru powinny zainteresować się podjęciem współpracy z profesjonalistami, którzy pomogą im odnaleźć się w gąszczu przepisów.

Prawo nieruchomości, Poznań – jaki jest jego przedmiot?

W Polsce można wyróżnić trzy podstawowe typy nieruchomości, czyli gruntowe (także rolne oraz leśne), budynkowe oraz lokalowe. Według zapisów ujętych w Kodeksie cywilnym zagadnienia związane z wymienionymi rodzajami oraz ich obrotem należą do kwestii obejmowanych przez prawo rzeczowe. W wyniku tego, prawa powiązane z własnością uważa się za części składowe nieruchomości.

Podstawową formą prawa własności nieruchomości jest własność pełna. W związku z tym właściciel ma nieograniczone możliwości korzystania oraz dysponowania nią. Jednakże jego swoboda działania ograniczona jest przez poszczególne przepisy ustaw, gospodarczo-społeczne przeznaczenie prawa własności czy zasady współżycia społecznego.

Kolejną odmianą prawa własności jest współwłasność. Do jej dwóch rodzajów należy zaliczyć tę łączną oraz w częściach ułamkowych. Pierwsza z nich cechuje się tym, że właściciele nie posiadają określonych udziałów, a także nie mogą rozporządzać swoją częścią. To model możliwy jedynie w konkretnych stosunkach prawnych, jak małżeństwo. W momencie, w którym relacja prawna ustaje, współwłasność łączna zamienia się w tę w częściach ułamkowych. W związku z tym każdy ze współwłaścicieli może swobodnie zarządzać swoim udziałem w taki sposób, aby nie ograniczało to możliwości pozostałych osób.

Prawo nieruchomości – dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów?

Inwestycje dotyczące nieruchomości związane są z wieloma zawiłościami, które niejednokrotnie mogą przerastać osoby nieposiadające szczegółowej wiedzy z zakresu prawa. Powierzenie takich kwestii specjaliście pozwoli na odciążenie głowy i uzyskanie gwarancji, że wszystko przebiegnie pod czujnym okiem zaufanego fachowca. To doskonałe rozwiązanie, z którego warto skorzystać, aby uczynić cały proces przejrzystym oraz efektywnym.